GDU – gassdetektor for industri

Den neste generasjonen gassdetektorer fra Danfoss er nå basert på en digital plattform med flere kommunikasjons- og integrasjonsalternativer for forbedret driftssikkerhet, enklere kalibrering samt vedlikeholdseffektivitet, kostnadseffektivitet og forskriftsoverholdelse.

Vi hjelper deg gjerne med å sette sammen et seriekoblet system eller enkeltstående enheter med hand-on styring eller fjernstyring.

Sikring mot gasslekkasje uten kompromiss

Danfoss nye gassdetektorer for industriell kjøling gir en høy grad av fleksibilitet ved design og bygging av gassdeteksjonssystemer. Porteføljen spenner seg fra enkle Basic til robuste Heavy Duty med mulighet for en mengde tilbehør.

Gassdeteksjonsenhetene kan detektere et bredt spekter av kuldemedier, blant annet ammoniakk, CO2, F-gasser og propan, for å nevne noen. Sensorene er tilpasset kuldemediet og leveres ferdig kalibrert mot PPM for en raskere montering og sikrere bruk.

Pålitelig og effektiv gassdeteksjon for industriell kjøling

Danfoss gassdetektorer er ment å overvåke, logge og alarmere om gassforekomst i et lokale.

Danfoss gassdetektorer er egnet for tilkobling til et sentralsystem som Danfoss gassdeteksjonskontroller, eller en PLS, enten via analog eller Modbus-kommunikasjon (eneste alternativ for Basic og Basic+) eller som en frittstående enhet.

Detektorene leveres med to fabrikkinnstilte alarmer og den integrerte programvaren gjør det mulig for brukeren å konfigurere to individuelle alarmområder. Alarm 1 indikerer at gassnivået har passert en forhåndsdefinert terskel, og dersom gassnivået passerer denne forhåndsdefinerte terskelen, vil alarm 2 bli utløst. – Dette er alarmen for kritisk gassnivå.

Dersom det er krav om tre alarmnivå kan et utvalg av Premium-serien med tre rele brukes for dette.

Basic & Basic+
Premium Range
Heavy Duty

En enkel og kostnadseffektiv løsning med de samme sensorene og den høye kvaliteten som Premium-serien.

Basic og Basic+ -enhetene er et enklere og billigere alternativ til Danfoss Premium-detektorene. Sentralsystemet konverterer alarmsignalet fra enheten til aktivering av alarmenheter.

Basic og Basic+ -enhetene kommer med sensor for ammoniakk og utvalgte HFC-er.

Fleksibilitet uten sidestykke. 

Som frittstående kan reléene brukes til aktivering av alarmenheter mens kommunikasjons-tilkoblingen sørger for sentral overvåking og alarmaktivering. Fire av de seks Premium-enhetene har integrert display og tastatur for direkte tilgang til brukergrensesnittet. Dette betyr at alarmnivåjustering, kalibrering og parameterjustering kan gjøres direkte på enheten. For modellene uten skjerm (Premium og Premium+) brukes tilpasset tilbehør, som Service Tool eller PC-verktøy.

Premium-enhetene kommer med sensorer for Ammoniakk, CO2 og utvalgte HFC-er.

ATEX/IECEx-applikasjoner og tøffe forhold. 

Heavy Duty GDU er beregnet på ATEX/IECEx-applikasjoner og består av en robust flammesikker metallkapsling som kan holdes lukket etter mintering, og med styring på magnetfeltet til skjermen med hjelp av Danfoss Magnetic Pen.

Som frittstående enhet kan reléene brukes til aktivering av alarmenheter, mens analog- eller RS485 Modbus-tilkoblingen til et sentralt system tillater sentral overvåking og alarmaktivering.

Produktet i nettbutikken

Scroll to top