Case Study: Først med Kuldenor iCO2 for frys i Europa

Perfect Temperature Groupe - The value of perfect temperature

PTG har i Norge gjort seg kjent som et voksende konsern både nasjonalt og internasjonalt, og har i Norge stått i spissen av flere fusjoner av mindre kjøle- og klima-entreprenører. PTG har de siste årene stått i bresjen for flere store og innovative prosjekter innen det maritime, industrielle og kommersielle kjølemarkedet på norsk sokkel og det er ingen tvil om at PTG nå er en Enterprise med betydelig markedsandel av norsk entreprenørvirksomhet.

I 2022 ble det montert og levert et Kuldenor iCO2 system for kjøl til en aktør på Vestlandet i regi av PTG Vest. I den forbindelse kom det høsten samme år en oppfølgende forespørsel fra samme aktør til PTG om muligheter for et fryseanlegg på samme lokasjon. Det ble selvsagt naturlig for PTG å sjekke med Kuldenor først om mulighetene for et slikt system og et nytt fryseanlegg ble prosjektert med alle spesifikasjonene tatt i betraktning. Noen av utfordringene var å prosjektere et fryseanlegg som skulle kunne monteres samtidig som eksisterende kjøleanlegg på lokasjonen skulle kunne stå i drift. Støy og plassering var selvfølgelig også naturlige element å ta hensyn til i prosjekteringsfasen. Det prosjekterte fryseanlegget ble presentert for anleggseier høsten 2022, men prosjektet ble satt på vent da anleggseier meldte ønske om enda høyere kapasitet på anlegget, hvilket krevde et større fryseaggregat fra Danfoss som enda ikke var felt-testet i det Nordiske klimaet.

Med PTG er godt kjent med ordtaket high risk - high reward og sammen med oss i Kuldenor satte vi i gang arbeidet med å prosjektere et nytt fryseanlegg med den splitter nye Optyma™ iCO2 fra Danfoss. Det nye stillegående og robuste Optyma™-aggregatet krevde en ny sammensetning av vår Güntner-fordamper og flere justeringer av det hel-elektroniske styringssystemet som allerede var prosjektert i Kuldenor iCO2 for kjøl. Det nye og komplette Kuldenor iCO2 systemet for frys ble presentert til anleggseieren av PTG Vest og CO2-eventyret for frys med Danfoss Optyma™ iCO2 kunne endelig settes ut i livet.

Først ut med Optyma™ iCO₂ for frys i Europa

Våre beste medarbeidere ble satt på saken med å beregne komponentsammensetning hvor alle komponenter skulle kommuniserer og respondere som forventet.  Kuldenor sørget for spesiell produkt- og systemkjennskap i tillegg til leveranse av nødvendig produktunderlag, koblingsskjema og FDV for deler av anlegget. På denne måten kunne PTG på sin side rette alt fokusere mot god og effektiv levering og montering av alle komponenter på lokasjonen.

Da anlegget omsider stod klart tidlig våren 2024 og det hele var klart for igangsettelse, viste det seg å dukke opp flere feilmeldinger ved systemet. Anlegget i sin helhet og det elektroniske systemet ble finkjemmet av prosjektansvarlig i PTG i tillegg til en representant fra Kuldenor. Det viste seg å være utført feil av tredjepart i forbindelse med kobling av komponenter, og dette er dessverre ikke første gang vi opplever utilstrekkelig kompetanse og forståelse for kobling av kjøle eller fryseanlegg av tredjepart ved nymontering av anlegg. Feilen ble heldigvis rette på kort tid og systemet ble funksjonstestet før det igjen ble gjorde klart for oppstart.

Oppløftende resultater og strålende tilbakemeldinger

Kjøleanlegget har nå vært i drift siden våren 2022 og fryseanlegget har stått operativt siden begynnelsen av februar 2024, begge stemplet med Kuldenor iCO2!

Etter oppstarten av fryseanlegget, ble det etter relativt kort tid oppdatet rim/isdannelse på rør internt i aggregatene, hvilket det ble besluttet å rette på øyeblikkelig gjennom å isolere rørene i aggregatet med rørisolasjon av høyere isolasjonsevne. Modifiseringen er da utført av PTG Vest, men Kuldenor ble hele veien holdt oppdatert om utfordringer og utbedringer ved systemet. Feilen ble rapportert til Danfoss og det ble enighet i at Kuldenor har rettighet til å modifisere utbedringer på deres Optyme Plus for frys, uten at dette går på bekostning av garanti hos produsenten.

Etter dette har vi ikke hørt noe annet enn gode tilbakemeldinger om anlegget. Det er gjort målinger, og gjøres målinger som etterhvert vil kartlegge det totale energiforbruket i anlegget og anleggseier har utvist begeistring av å ha fått et fryseanlegg bestående av to Kuldenor iCO2 system, hvor temperaturene holdes nøyaktig som ønsket og som sikrer fryselagerets produkter den naturlige struktur og friskhet.

Man hører ikke anleggene, men kan kjenner kulden i fryserommet. (Anleggseier)

Både Kuldenor og Danfoss har vært gode samarbeidspartnere gjennom både forberedelse, igangsettelse og oppstart av systemet. (Prosjektansvarlig i PTG)

Kuldenor ICO2 system gjør anleggene sømløse gjennom at de termiske kriteriene balanserer i forhold til termodynamikken på et CO2 transkritisk nivå.

Ønsker å vite mer

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg i gang med overgangen til en grønnere drift?

Produkter i nettbutikken

Scroll to top