Årets hjertesak 2023

I en tid med høye renter, stive priser og økende arbeidsledighet er det i år flere som opplever å ha mindre og derfor har vi i år valgt Kirkens Bymisjon til vår hjertesak - for å kunne bidra litt til det viktige arbeidet deres ansatte og frivillige bidrar med for ensomme og vanskeligstilte i hele Norge. Kirkens Bymisjon har over de siste 10 årene endret bybildet i mange norske storbyer med å farge gatene i orange skjerf fra og med 2. november, som innleder strikkedugnaden og aksjonsdagen "Årets varmeste dag".

Aksjonen har opphav etter at Hobbyklubben i 2010 hang ut hjemmestrikkede ullplagg for å vise fram norske håndverkstradisjoner. De oppdaget at et stort ullplagg utenfor kontorbygget ble tatt ned og brukt i løpet av natten og hengt opp igjen grytidlig om morgenen. Det viste seg å være en hjemløs som brukte det til å varme seg gjennom natten. (https://kirkensbymisjon.no, hentet 16.10.2020).

Siden har Årets varmeste dag, de orange skjerfene og aksjonen Gled en som gruer seg til jul blitt en folkebevegelse som omhandler medmenneskelighet, varme og inkludering i en kald og mørk tid for mange.

Årets kampanjevare

Da er det passende at årets kampanjevaren er den populære og fleksible temperaturregulatoren AK-CC 550A, hvor vi donerer 100kr uavkortet til Kirkens Bymisjon for hver solgte enhet gjennom november og desember 2023.

"Hvorfor Kirkens Bymisjon?"

Kirkens Bymisjon er en norsk ideell organisasjon og har i mer enn 160 år hjulpet tusenvis av mennesker i en 10-talls norske byer, basert på kristne og humanistiske verdier. Organisasjonen har forankring i kirken og den diakonale tradisjonen er sterk i deres arbeid, men deres ansatte, frivillige, brukere og besøkende kommer fra mange bakgrunner med ulik tro og livssyn. Gjennom ulike tiltak for alle aldersgrupper og for mennesker i ulike livssituasjoner jobber Kirkens Bymisjon for at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Ingen er bare det du ser - derfor er også slagordet "rom for alle".

Du som enkeltperson eller bedrift kan selvsagt også donere direkte til Kirkens Bymisjon og lese mer om deres arbeid på deres nettside, https://kirkensbymisjon.no.

- Hentet fra https://kirkensbymisjon.no, 20.10.2020.

"Hvorfor Kirkens Bymisjon?"

Kirkens Bymisjon er en norsk ideell organisasjon og har i mer enn 160 år hjulpet tusenvis av mennesker i en 10-talls norske byer, basert på kristne og humanistiske verdier. Organisasjonen har forankring i kirken og den diakonale tradisjonen er sterk i deres arbeid, men deres ansatte, frivillige, brukere og besøkende kommer fra mange bakgrunner med ulik tro og livssyn. Gjennom ulike tiltak for alle aldersgrupper og for mennesker i ulike livssituasjoner jobber Kirkens Bymisjon for at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Ingen er bare det du ser - derfor er også slagordet "rom for alle".

Tall fra Statistisk SentralByrå viser at over 10% av den norske befolkningen har det som etter EU-skalaen regnes som lavinntekt (tall fra 2021). Lite penger påvirker ikke bare økonomien, men livsstil og

Nyere forskning viser at den økonomiske utviklingen i Norge har ført til større forskjeller mellom de som har mye og de som har lite. De som var rike for 13 år siden er blitt betraktelig mye rikere i dag, mens formuen til de som hadde minst for 13 år siden så vidt er vokst i det hele tatt. Forskningsrapporten utarbeidet av UCL Institute of Health Equity (IHE) and WellFare: Nordic Research Centre for Wellbeing and Social Sustainability, Department of Education and Lifelong Learning at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) påpeker spesielt hvordan dette er med på å påvirke levealder og barn i fattigdom.

Til tross for at rapporten er bestilt fra Helse- og omsorgsdepartementet

Du som enkeltperson eller bedrift kan selvsagt også donere direkte til Kirkens Bymisjon og lese mer om deres arbeid på deres nettside, https://kirkensbymisjon.no.

 

Men denne kjønnsbaserte ulikheten i helse har fått lite nasjonal, lokal eller global anerkjennelse og oppmerksomhet fra makthavere eller helsesektoren generelt. Det er akkurat derfor Movember Foundation fokuserer på menns helse. Det er derfor Mo Bros og Mo Sistas fra hele verden snakker med én felles stemme hver Movember slik at vi kan skaffe livsviktig finansiering og oppmerksomhet rundt den skjulte helsekrisen blant menn.

Dette er ikke bare et problem for menn. For å takle denne helseutfordringen må vi arbeide mot en verden der fremtidige generasjoner av menn ikke står overfor de samme problemene som i dag. Derfor må vi iverksette tiltak både på individ og samfunnsnivå. Dette innebærer å engasjere menn og kvinner, virksomheter, idrettsklubber, samfunnsorganisasjoner, myndigheter, samt makthavere og leverandører innen helsesektoren i arbeidet for å redusere de nåværende helsemessige kjønnsforskjellene.

- Hentet fra https://kirkensbymisjon.no, 20.10.2020.

Scroll to top