Forskning og Utvikling i samarbeid med Danfoss

Etter mange måneder, flere telefoner, utallige mailer, besøk fra flere nasjoner, forprosjektering, ferdigprosjektering, testing og revidering er den endelig her! Kuldenor iCO2-system er komplett!

Vi har hatt det ærefulle oppdraget å testkjøre et av Danfoss sine aller første Optyma Plus kondenseringsaggregat for CO2 transkritisk kjøle applikasjon og nå har vi omsider fått på plass et optimalt kondenseringsaggregat for et av bransjens reneste kuldemedier. Danfoss har etter det vi vet jobbet med dette produktet i mange år og har tidligere hatt flere field-tester av flere prototyper i ulike deler av verden, og den som venter på noe godt venter ikke forgjeves. Vi vet at dette er et produkt det har vært stor etterspørsel på og nysgjerrighet rundt, og selv om det har vært utfordrende å ikke kunne tilby et slikt aggregat fra Kuldenor-sortimentet tidligere, skal det lønne seg å være tålmodig. I og med at utviklingen og test-kjøring muligens har tatt noe lengre tid enn først antatt og håpet, har vi nå i gjengjeld et velfungerende kondenseringsaggregat som er test-kjørt i flere verdensdeler og driftsdyktig også i nordisk klima.

Dette kondenseringsaggregatet, er på lik linje med de andre aggregatene i Danfoss Optyma-serien, et aggregat fullspekket med alt det essensielle utstyret en trenger for å få et transkritisk CO2 kjølesystem opp å gå. Aggregatet har et hvitt og tidløst design i metall. Under panelene som holder det hele på plass finner vi en flott sammensetning av aggregatets kompressor med inverter, gasskjøler, kuleventil, seglass, filter, regulator med display, akkumulator, væsketanker, hovedbryter og en hel del andre godsaker. - Hele systemet er konstruert etter PED klasse 1.

Kuldenor iCO2-anlegg for transkritiske kjøling er et komplett system tilgjengelig med en eller to 80 bars fordampere av typen Güntner GACC CX kubisk eller GACC S takflat, fordamperstyring med ventiler levert av Danfoss og Refrigera med kapasitet på 1,6 - 5,0 kW, ved en fordampning på -8°C og omgivelsestemperatur 30°C. Vi leverer systemet med god dokumentasjon for montering og igangkjøring, hvilket er med på å spare både tid og penger.

Vi er allerede i full sving med videre utvidelser av våre iCO2 systemer, i samarbeid med Danfoss, for å i fremtiden kunne tilby anlegg med større kapasiteter for kjøleapplikasjoner og for å få på plass det aller første systemet for fryseapplikasjoner.

I Trondheim har vi nå montert et fullskala iCO2 test-anlegg åpent for demonstrasjon etter avtale. Vårt test-anlegg styres av en Danfoss AK-SM 850 med modus kommunikasjon - noe som er med på å bidra til effektivt samarbeid med Danfoss. Test-anleggeter er også prosjektert med en kubisk fordamper av typen Günter, modell GACC CX 80 bar og en Danfoss AK-CC55, i tillegg til annet tilbehør som fordamperstyring.

Scroll to top