Statlige avgifter for kuldemedier 2022

Sist oppdatert 03.01.2022

Statlige avgifter for HFK-gasser øker i 2022 med 30% til kr 766 per tonn CO2-ekvivalenter. Refusjonsbeløp for kuldemedier som leveres inn øker tilsvarende.

Med forbehold om feil.
BlankKuldemedieAvgift
[kr/kg]
Blank2
R32517,05
R134a1.095,38
R404A3.003,95
R407C1.358,76
R410A1.599,03
R427A1.263,71*
R437A1.066,78*
R448A1.061,52
R449A1.069,37
R450A460,06
R452A1.638,66
R454C113,37
R455A111,84
R466A561,48
R5073.052,51
R508B10.261,51
R513A481,97
R1234yfuten avgift
R1234zeuten avgift
Scroll to top