Betydningen av god isolasjon.

Et gjennomtenkt valg av god og riktig isolasjon kan i det lange løp være med på å spare deg for store kostnader knyttet til energiforbruk og reparasjon av korrosjons-skadde eller sprengte rør. God og riktig isolasjon kan spare både indre og ytre omgivelser for høyt energitap, risiko for variasjon i prosessforløpet og i ekstreme tilfeller totalsvikt av industrianlegg - som igjen kan føre til høye kostnader knyttet til utslipp av lettantennelige gasser, nedetid på anlegget og reparasjoner.

På grunn av stor fare for korrosjon er det også en del av den Norske Kulde og varmepumpe-normen at utvendig korrosjon av anlegg for kjøl, frys eller varme skal forhindres med hensiktsmessig valg av materiale og overflatebehandling. Kondens kan også føre til muggvekst og dermed redusere utstyrets effektivitet. Her er det viktig å påpeke at rør av ulike materialer kan kreve ulike typer isolasjon for fuktsperre.

NH/Armaflex slanger

NH/Armaflex er en halogenfri cellegummi-isolasjon, spesielt utviklet for å reduserer korrosjon og utvikling av giftig røyk i tilfelle brann, spesielt godt egnet i temperaturområder med en driftstemp. på -50 °C til +110 (+85) °C.

Produkter i nettbutikken

Scroll to top