Kompressorolje ved konvertering av kuldemedium

Konvertering av kuldemedium

I forbindelse med nedtrapping og utfasing av de moderate til sterke klimagassene HFK, PFK og SF6 (i henhold til råds- og parlamentsforordning (EU) nr. 517/2014, forordning om fluorholdige klimagasser), mottar vi stadig spørsmål om kompressorolje i forbindelse med konvertering av kuldemedie på kjøle- og fryseanlegg.

Fra 1. januar 2020 ble det blant annet forbudt å bringe i omsetning fastmonterte kuldeanlegg som inneholder, eller hvis funksjon er avhengig av, HFK-er med et GWP på 2500 eller mer (unntatt anlegg som skal holde under -50)¹. Dette betyr at det fra årsskifte ikke er lov å kjøpe, selge eller etterfylle større anlegg med kuldemediene R-404A og R-507. I den forbindelse vil det for noen være på tide å bytte til et kuldemedie med lavere GWP.

Fra                             Til
R-404A                     R-448A, R-449A, R-452A
R-507                        R-448A, R-449A, R-452A

I mange tilfeller vil den eksisterende kompressoroljen også fungere med det nye kuldemediet, men det kan være egenskaper med det nye kuldemedie som gjør at den eksisterende oljen ikke er kompatibel. Begynn derfor med å sjekke den eksisterende oljens viskositet, hvilket merke som er foreskrevet av kompressorprodusenten og hvilke oljer som kan fylles i systemet. Ta gjerne kontakt med Kuldenor eller produsenten av kompressoren om den nåværende kompressoroljen kan benyttes med det nye kuldemedie.

Generelt om olje og vedlikehold

Ved regelmessig oljeservice og oljesjekk, gir du ikke bare oljen et lengre liv, men du sørger også for et bedre og lengre liv for de komponentene som oljen smører. Gammel og dårlig olje kan i verste fall medføre dannelse av organiske og uorganiske syrer, korrosjon, slamdannelse (spesielt vanlig blant nyoppstartede anlegg), lekkende avgangsventiler på grunn av sot-avleiring, kompressorhavari på grunn av motorbrann.

Dersom uhellet først skulle være ute, er første bud å gjennomføre en feilsøking;

  • sjekke om temperaturen har vært for høy
  • om fuktighet eller syre har kommet inn i anlegget
  • om kompressoren er utbrent
  • om filter har gått i oppløsning
  • om partikler som glødeskall eller spon kan ha blandet seg i oljen

Hvis oljen i systemet er forurenset eller viser surhet, må oljen byttes. Sjekk oljens kvalitet og syreinnhold ved hjelp av en oljetest, TKO for mineralolje og alkylebenzener, og ETK for polyesterolje.
NB! Husk at polyolesterbasert olje er hygroskopisk (absorberer fuktighet). Husk derfor alltid å lukke oljepåfyllingsstussen så snart som mulig etter oljefylling.

Dersom det er usikkerhet om hvilken oljetype som brukes på anlegget i dag, kan dette enkelt sjekkes med et refraktometer. Merk gjerne kompressoren med oljetypen det er fylt med og dens viskositet så sparer du tid på neste service.

Det beste vil være å gjennomføre en service før ulykken skjer. Innfør gode og regelmessige rutiner for sjekk og service av olje på anlegget, og invester i tørrefilter dersom dette ikke allerede er implementert i anlegget. På denne måten kan kunden spare penger og unngå unødvendig nedetid og stopp for omfattende reparasjoner.

Våre oljer

NevnKjennetegnType
CO2
DEA TritonC55ESpesiell polyesterolje
DEA Triton C85ESpesiell polyesterolje
ZerolRFL 68-EPPolyalkykenglykol (PAG)
NH3
Fuchs RensioSP32Alkylbenzen
Fuchs RensioSP68Alkylbenzen
Fuchs RensioSP100Alkylbenzen
Fuchs RensioPG-68
HFK
Fuchs RensioSEZ-32Polyseterolje
DEA TritonSE-55Polyesterolje
DEA Triton SE-170 Polyesterolje
Danfoss spesialolje
Maneroup 160SZPolyesterolje
Maneroup 160PZPolyesterolje
Maneroup 175PZPolyesterolje
Danfoss160ZPolyolesterolje
Danfoss 320HV (FVC68D)Polyvinyletherolje

Relaterte produkter

Oljetest

Refraktometer

Våre oljer

Kilder

¹ Revidert forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser:
https://lovdata.no/static/NLX3/32014r0517.pdf, hentet 16.10.2020

Scroll to top