Movember-aksjon 2020

Vår hjertesak

The Movember Foundation er en frivillig internasjonal organisasjon med opprinnelse i Australia, som siden 2003 har jobbet med prosjekter og samlet penger på vegne av menns fysiske og psykiske helse. Det er ikke til å legge skjul på at majoriteten av de som konstruerer og monterer kulde og kjøleanlegg i Norge er menn og blant annet derfor er Movember en av våre hjertesaker.

I november 2019 deltok engasjerte ansatte fra Kuldenor på Barneløpet i Trondheim sentrum, et løp på rundt 5km hvor inntektene går til forskning og forbedring av menns helse. I år derimot ser det ut som at et slik arrangement ikke lar seg gjennomføre på grunn av den pågående pandemien. Dette betyr ikke at menns helse er noe mindre viktig av den grunn, tvert imot er det nok viktigere enn noen gang at vi åpner for tøffe tema mellom kjente og kjære, og sørger for at alle fedre, brødre, sønner, partnere og venner får den hjelpen de trenger når de trenger den.

I den anledning annonserer vi nå en veldedighets-kampanje hvor hvert kjøp av en AK-CC 210 og dobbel KP pressostat fra Danfoss, vil 50 kr per artikkel gå uavkortet til dette veldedige formålet.
Kampanjen varer i perioden fra 1. oktober og frem til 31. desember.

Du som enkeltperson eller bedrift kan selvsagt også donere direkte til The Movember Foundation og lese mer om deres arbeid på deres nettside, https://no.movember.com. 

Kampanjevarer

"Hvorfor menn?"

Kjønn er en av de sterkeste og mest konsekvente pekepinnene på helse og forventet levealder. Dette er ikke gode nyheter for menn. Verden over dør menn i gjennomsnitt seks år tidligere enn kvinner.

Dessuten blir menn hardere rammet av psykiske problemer enn kvinner: Tre fjerdedeler av selvmord begås av menn. Verdens helseorganisasjon anslår at 510 000 menn dør som følge av selvmord hvert år på global basis. Det er ett per minutt.

Prostata- og testikkelkreft har store følger for helse og livskvalitet. Prostatakreft er den nest vanligste kreftformen blant menn verden over, og antallet tilfeller forventes å fordobles til nesten 1,7 millioner tilfeller innen 2030.

Men denne kjønnsbaserte ulikheten i helse har fått lite nasjonal, lokal eller global anerkjennelse og oppmerksomhet fra makthavere eller helsesektoren generelt. Det er akkurat derfor Movember Foundation fokuserer på menns helse. Det er derfor Mo Bros og Mo Sistas fra hele verden snakker med én felles stemme hver Movember slik at vi kan skaffe livsviktig finansiering og oppmerksomhet rundt den skjulte helsekrisen blant menn.

Dette er ikke bare et problem for menn. For å takle denne helseutfordringen må vi arbeide mot en verden der fremtidige generasjoner av menn ikke står overfor de samme problemene som i dag. Derfor må vi iverksette tiltak både på individ og samfunnsnivå. Dette innebærer å engasjere menn og kvinner, virksomheter, idrettsklubber, samfunnsorganisasjoner, myndigheter, samt makthavere og leverandører innen helsesektoren i arbeidet for å redusere de nåværende helsemessige kjønnsforskjellene.

- Hentet fra https://no.movember.com/about/cause, 28.09.2020.

Scroll to top