Güntner Coil Defender

Når man skal lagre og foredle mat er det ikke bare rommets utforming og temperatur man må tenke på. Når man velger kjøleanlegg er det også viktig å ta i betraktning hvilke sure stoffer som kan ligge i luften og som på sikt kan påvirke kjøleanleggets levetid. Fra Güntner kan vi tilby korrosjonsbestandig kjøleenheter, spesielt godt egnet for sure og aggressive omgivelser, som et alternativ til rustfritt stål.

Med Güntner Coil Defender får du:

  • 3 års garanti
  • Hygienesertifisert design i samsvar med HACCP
  • Et jevnt påført belegg for korrosjonsbeskyttelse med høy evne for varmeleding
  • Et bra og rimelig alternativ til enheter i rustfritt stål
  • En korrosjonsbestandig kjøleenhet godkjent for bruk i forbindelse med lagring av mat

Få oversikt og sammenlign alternativer

Produkter i nettbutikken

Scroll to top