Danfoss kondenseringsaggregat for A2L

For oss som jobber med utvikling, produksjon, salg, montering og vedlikehold av anlegg med gass og kuldemedium har det grønne skiftet lenge stått på dagsorden, men aldri før har begrep som 'bærekraft' og 'miljøvennlig' vært så omtalt som etter offentliggjøringen av FNs klimarapport, som ble publisert tidligere i sommer. Rapporten viser til raskere og mer intense klimaendringer og noen av trendene er nå irreversible ifølge FNs klimapanel (IPCC)¹. Parallelt med dette har bransjen og myndighetene allerede i mange år jobbet etter EUs krav om nedtrapping av import og bruk av fluorholdige gasser, utformet i F-gassforordningen (nr. 517/2014).

Selv om slike innskjerpinger kan oppleves påtrengende og begrensende, velger vi å se det fra den andre siden - hvor presset etter endring er med på å sette fokus på nyskaping og skaper arbeidsplasser gjennom hele forsyningskjeden.

Kondenseringsenheter med ultralav GWP-verdi²

Danfoss har de siste årene jobbet beinhardt med å få på plass et produktsortiment som er tilrettelagt for de nyeste kuldemediene og de siste kravene som er satt i bransjen. Nå lanserer Danfoss endelig den bredeste porteføljen av A2L-klare kjøleløsninger som er kompatibel med kuldemediene R1234yf, R454C og R455A. Med stadig strengere krav til reduksjon av GWP-nivået (Global Warming Potential) har kjøleeksperter en mulighet til å starte det grønne skiftet i dag ved å bytte til A2L-kuldemedier med et GWP-nivå på under 150.

Bestilling

For mer informasjon og bestilling, ta kontakt med oss på telefon 73 20 19 00 eller E-post: post@kuldenor.no. 

Produkter i nettbutikken


Scroll to top