Luftutstiller IPS 8

Danfoss Intelligent Purging System (IPS) er en automatisk, selvforsynt driftsenhet som hjelper deg med å fjerne ikke-kondensbare gasser på en sikker og energieffektiv måte. På denne måten får du hjelp til å opprettholde en optimal kjølekapasitet og systemeffektivitet, slik at fagfolk kan oppnå maksimal systemytelse.

Maksimer systemytelsen
 • Automatisk renserespons på ikke-kondenserbare gasser i kjølesystemet
 • Kontinuerlig overvåking av differansetrykk mellom kuldemediet og rensemiddelet
 • Reduserer kraftforbruket i anlegget
 • 8-punkts rensende funksjonalitet
Forbedrer driftssikkerheten
 • Elektronisk rensing hjelper til med å redusere risikoen for frigjøring av kuldemedium til miljøet
 • Selvforsynt driftsenhet fungerer uavhengig av hovedanlegget
 • Enkel overvåking av tidligere data for rensesyklus med driftslogg
 • Selvdiagnostikk og systemdrift for shut down i tilfelle funksjonsfeil i IPS 8
Enkel installasjon og vedlikehold
 • Kostnadseffektivt design med få mekaniske og elektriske tilkoblinger
 • Minimerer risikoen for lekkasje takket være det hermetiske interne kjølesystemet
 • Plug-and-play, frittstående enhet letter installasjonen og idriftsettelsen – lav risiko for potensielle feil
 • Ingen behov for avanserte innstillinger
 • Lett å håndtere med sitt kompakte design
 • Rask og enkel pump down før service

Produktet i nettbutikken

Scroll to top