Det rustfrie industriventilprogrammet fra Danfoss er spesialkonstruert for å brukes i systemer med korrosivt miljø, som foredlingsindustrien eller maritime installasjoner. Et bredt temperaturområde og høytrykksgodkjennelser gjør dem egnet for kuldemedier som CO2.Det rustfrie industriventilprogrammet fra Danfoss er spesialkonstruert for å brukes i systemer med korrosivt miljø, som foredlingsindustrien eller maritime installasjoner. Et bredt temperaturområde og høytrykksgodkjennelser gjør dem egnet for kuldemedier som CO2.

  • SVL SS: Betjener en rekke funksjoner i anlegget: Stoppventil, reguleringsventil, stopp-/kontraventil, kontraventil eller filter. Fargekoder gjør identifisering enkelt selv etter installasjon, og felles reservedeler reduserer kompleksitet og lagerhold.
  • ICF SS: Verdens første rustfrie ventilblokk, som lar brukeren utforme mer energieffektive og hygieniske produksjonslinjer med perfekt temperaturkontroll. Ett enkelt ventilhus for en rekke funksjonsinnsatser gjør at anlegget blir mindre komplekst, veier mindre og har færre sveisinger. Sistnevnte reduserer faren for lekkasjer. ICF-baserte installasjoner er mindre, lettere å bygge og vedlikeholde, og mye mer hygieniske enn vanlige kuldeanlegg.
  • EVRS/EVRST: Rustfrie magnetventiler som er basert på tre forskjellige operasjonstyper: Direkte, servo- eller tvungen servo-operert. Tvungen servo er åpen ved trykkfall på 0 bar, og kan brukes på væske, suge, varmgass og oljeretur.
  • OFV SS: Overløpsventiler i rustfritt stål som betjener tre funksjoner i samme ventil: Overløpsventil, tilbakeslagsventil, og stoppventil. De har et maksimalt arbeidstrykk på 52 bar, og et bredt temperaturområde. Justerbart åpningstrykk er 2-8 bar, og de kan stenges manuelt under vedlikehold på anlegget.
  • SNV SS: Kompakte og lette serviceventiler med robust utforming som gir svært gode strømningsforhold. De har et maksimalt arbeidstrykk på 52 bar innenfor -60 OC til 150 OC, og finnes i standard versjon med normalt eller forlenget rør.

Kontakt oss på 73201900 eller ordre@kuldenor.no for mer informasjon om vårt rustfrie Industriprogram. Du kan også lese mer i dette nyhetsbrevet.