Micro Plate Heat Exchanger

2. mai 2019 | Danfoss

Med den nye serien mikro-platede varmevekslere fra Danfoss får du nå den nyeste teknologien og det beste designet innen varmevekslere til komersielt bruk. D-serien er perfekt egnet til varmepumper, AC-system og kjølesystem med et maksimalt arbeidstrykk på 30-40 bar og temperatursone på -196°C til 200°C – beregnet for en mengde ulike kuldemedier. 

Det nye platedesignet sørger for en jevnere flyt over platen med opp til 40% mer effektiv varmeoverføring. Med en to-dimensjonell flyt (kontra den tradisjonelle tre-dimensjonelle) krever den nye serien også mindre pumpekraft, hvilket betyr et minimalt forbruk av kuldememedium. Dette betyr i sin helhet at du nå har mulighet til å sette sammen kostnadseffektive og miljøvennlige system som yter minst like bra.