Den nye gassdetektorserien fra Danfoss er utformet med hensyn til stadig strengere krav og reguleringer rundt kuldeanlegg og systemer. Ved hjelp av Semi-Conductor (SC) eller Infrared (IR), oppdager DGS umiddelbart de fleste kuldemedier som brukes i kuldeinstallasjoner. Sensorene kan brukes i frittstående eller integrerte systemer, og lar brukeren etterkomme sikkerhets- og F-gassreguleringer i både nye og eksisterende systemer. Typiske kuldemedier inkluderer halokarboner (HFC, HCFC, CFC), karbondioksid (CO2/R744), hydrokarboner (f.eks. R-290, R-600a) og andre kuldemedier per forespørsel.